OFERTA
W ramach prywatnej praktyki, świadczę usługi edukacyjno-terapeutyczne w wymienionych niżej zakresach:

 • terapia i edukacja dzieci z autyzmem
 • terapia i edukacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w każdym stopniu
 • terapia ręki
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • wprowadzanie komunikacji alternatywnej i/lub wspomagającej
 • terapia pedagogiczna
 • zajęcia rozwijające kreatywność
 • bajkoterapia

NOWA OFERTA! SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Oferuję szkolenia dla rad pedagogicznych. 
Zakres szkoleń obejmuje szeroki obszar funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością. 
W ramach szkoleń:
 • poruszam najważniejsze kwestie wynikające z aktualnych rozporządzeń,
 • radzę, jak budować stabilną relację z rodzicami, 
 • uczę poprawnego opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych oraz wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia 
 • poruszam kwestię stabilnego zespołu specjalistów, pracujących z dzieckiem oraz odpowiedzialności za konkretne sfery rozwoju, 
 • omawiam specyfikę funkcjonowania dziecka z określoną niepełnosprawnością (dostosowane indywidualnie do potrzeb każdej placówki), 
 • przedstawiam przykłady rozwiązań edukacyjnych, wdrażanych przeze mnie z powodzeniem w innych placówkach, 


Dojazd do domu dziecka możliwy na terenie Trójmiasta. Wszystkie aspekty zajęć, ustalam z uwzględnieniem indywidualnych czynników, mając na uwadze potrzebę pełnego dostosowania metod i form spotkań, dla danego klienta. Serdecznie zachęcam do kontaktu!

Komentarze